دخترک مجنون

. . . سنگین تر از سکوت نیمه شبی بارانی


گلابي ( Rectal, Oral and Veginal pear)

اسم اين وسيله از شکل آن اقتباس شده است. اين وسيله بوسيله يک پيچ تا حد امکان، دو و يا سه تکه آن از هم جدا ميشد. اين وسيله با فشار در گلو، مقعد و يا آلت قرباني قرار داده ميشد(بیشتر در مورد زنان استفاده می شده). اين وسيله شکنجه کساني بود که لواط کرده بودند، يا زناني که زنا کرده بودند، يا کساني که با شيطان رابطه جنسي !! داشتند و يا وسيله شکنجه مبلغان بدعت آور و يا کافر بود.اين شکنجه براي اين طراحي شده بود که نقطه مخالف جرم انجام داده شده باشد.

http://www.pollsb.com/photos/o/7195-existence_pear_anguish_prove_middle_ages_human_race_crueler.jpg

کمربند عفت (Chastity belt)

منشا اين وسيله به سال ۱۴۰۰ ميلادي در زمان فرانچسکو دوم در ايتاليا بر مي گردد. اين وسيله که در ايتاليا استفاده مي شد، ناگهان مورد استفاده وسيع در فرانسه قرار گرفت.همواره سه برداشت مختلف در مورد استفاده از اين وسيله بوده است. برخي تاريخ نگاران عقيده دارند که اين وسيله وسيله شکنجه نبوده و براي محافظت زنان از تجاوز ( مثلا وقتي شوهرانشان در سفر بوده اند) مورد استفاده قرار مي گرفته است. کمربند عفت غالبا از فلزات گران بها مانند نقره ساخته مي شده و از طرف شوهران به عنوان هديه ! و تشويق زنانشان به پاکدامني به زنان داده مي شده است.

http://celeb-news.net/wp-content/uploads/2009/08/chastity_belt-5217.jpg

صندلي تفتيش عقايد ( The inqiuisitional chair)

اين صندليها پوشيده بود از ميخهايي در پشت، محل قرار دادن بازو، محل نشستن و محل قرار دادن پا. ميخها طوري طراحي شده بود که قرباني را ساکن نگه دارد و بوسيله پيچهايي هر چه بيشتر در بدن قرباني فرو رود.

قرباني بوسيله ميله هاي آهني و يا چوبي از کمر، مچ و سينه به صندلي بسته ميشد. صندلي اغلب از آهن ساخته ميشد که بتوان آنرا حرارت داد.از اين وسيله در آلمان تا قرن 19، در ايتاليا و اسپانيا تا قرن 18و در فرانسه و ساير کشورهاي اروپاي مرکزي تا اوايل قرن 19استفاده ميشد.

http://1doost.com/Files/Pictures/1388/02/03/Europ_rack_tools/009.jpg

پنجه گربه يا قلقلک اسپانيايي (Cat’s Paw or Spanish Tickle)

اين وسيله بسيار شبيه پنجه گربه با چنگالهايي بسيار بلند و تيز مي باشد. از اين وسيله براي پاره پاره کردن گوشت بدن قرباني استفاده ميشد. به دليل ابعاد چنگالها، ماهيچه ها و استخوانها مانعي براي استفاده بربري از اين وسيله نبودند. به طور يقين دستها و پاهاي قرباني را ابتدا مي بسته اند و سپس با اين وسيله گوشت تنش را جدا مي کرده اند.

http://1doost.com/Files/Pictures/1388/02/03/Europ_rack_tools/010.jpg

ماسک رسوايي ( Mask of Infamy )

ماسک بدنامي هم از لحاظ روحي و هم از لحاظ فيزيکي قرباني را تحت تاثير قرار مي داده است. قرباني ابتدا در جمع مورد تمسخر قرار مي گرفته و سپس شکنجه مي شده است. اغلب گلوله هايي در قسمت داخلي ماسک تعبيه مي شده که در درون دهان و يا بيني قرباني قرار مي گرفته است و قرباني را از داد زدن در هنگام شکنجه باز مي داشته است.

ماسکهاي با گوش دراز نشان دهنده انسانهاي احمق بوده است و از ماسکهايي با بيني خوک براي نشان دادن کثيف بودن قرباني استفاده مي شده است.

http://images.travelpod.com/users/sutiramisu/thewilson6pack.1197453420.044__super_models_of_infamy.jpg

چنگال کافران ( The heretic’s fork)

اين وسيله از دو چنگال کوچک ساخته شده بود که روبروي هم قرار داده شده بودند. يکي از اين چنگالها سينه قرباني را سوراخ مي کرد و ديگري در زير چانه وي فرو مي رفت.يک قلاده کوچک اين دو چنگال را محکم نسبت به قرباني نگه مي داشت. چنگالها اعضاي حياتي را سوراخ نمي کردند که قرباني زجر بيشتري بکشد. در هنگام استفاده از اين وسيله دستهاي قرباني را از پشت مي بستند.

http://members.fortunecity.com/babygurl1385/fork.jpg

گيوتين ( The Guillotine)

اسم اين وسيله از نام مخترع فيزيکدان فرانسويش گرفته شده است و از وسايل ديگر اعدام بسيار سمبوليک تر بوده است.

http://www.radford.edu/~wkovarik/class/images/guillotine.jpg

گهواره بيداري يهودا ( The Wake of Juda’s cradle)

قرباني بوسيله يک کمربند آهني به بالاي کمرش آويزان ميشد. پاها و دستهاي قرباني را با طناب به هم بسته و پاهايش را بوسيله يک تکه چوب به صورت نيمه باز قرار ميدادند به طوري که قرباني تنها مي توانست آنها را همزمان با هم حرکت دهد. سپس قرباني را بالاي يک هرم نوک تيز قرار مي دادند. پاهاي قرباني را بوسيله طنابي که به قوزک پايش بسته بود ا حد امکان مي کشيدند. سپس قرباني را بر روي هرم قرار مي دادند به طوري که نوک تيز هرم در مقعد يا در آلت وي قرار مي گرفت. به اين ترتيب قرباني، با توجه به فشاري که بر ماهيچه هاي وي وارد مي آمد لحظه اي آسوده نبود و نمي توانست بخوابد.

باکره نورمبرگ ( The virgin of Nuremburg)

اسم اين وسيله نشاندهنده اولين جاييست که اين وسيله در آن ساخته شده است. گفته مي شود که تصاويري بر روي اين تابوت حکاکي مي شده که آنرا ترسناکتر نشان دهد.

ميخهايي در اين تابوت قرار دارد که نقاط مختلفي از بدن قرباني را سوراخ مي کند. ولي براي زنده نگه داشتن قرباني و زجر دادن وي، مکان اين ميخها طوري طراحي شده که اعضاي حياتي بدن را سوراخ نکند و قرباني را در حالت ايستاده زنده نگه دارد.

در اين وسيله از هر دو طرف باز مي شود ولي قرباني نمي تواند از آن خارج شود. ديواره هاي اين تابوت به قدري ضخيم بوده که صداي ناله قرباني از بيرون آن شنيده نمي شود.

با تکرار اين عمل، ميخها دقيقا جاي زخمهاي قبلي را سوراخ مي کردند که قرباني را زجرکش مي نمود.

ارّه (The saw)

اين وسيله در همه جاي اروپا يافت مي شد. اين ارّه براي جرمهاي گوناگوني از قبيل شورش، جيب بري و عدم اطاعت نظامي استفاده مي شد. اين وسيله تقريبا در تمام خانه هاي اروپا براي اعدام پيدا ميشد!

بر طبق نقاشيهاي آن دوره، قرباني در حالت معکوس قرار داده ميشد که خون در مغز وي جمع شده و قرباني در هنگام اعدام با از دست دادن خون بيهوش نشده وقبل از مرگ زجر بکشد !

Garrotte

اين وسيله که يک نام اسپانيايي دارد اولين بار در اسپانيا مورد استفاده قانوني قرار گرفت. اين وسيله براي اعدام استفاده ميشد.

اين وسيله منشا بسيار قديمي دارد که از يک ستون چوبي و يک طناب که دور گردن قرباني بسته ميشد تشکيل ميشد.

اين وسيله شکنجه در تمامي نقاط دنيا استفاده ميشد. مدل اسپانيايي اين وسيله براي اعدام طراحي شده بود. گردنبند آهني ستون مهره هاي پشت گردن را سوراخ مي کرد به طوري که قرباني به علت خفگي و خورد شدن مهره گردن جان مي داد.

http://4.bp.blogspot.com/_yi6gd7ABsFM/SRteTf19dcI/AAAAAAAAANA/_DjJsGEiarY/s400/1.jpg

نوشته شده در شنبه ۲۷ شهریور۱۳۸۹ساعت 7:5 توسط نازنین ترین| |


قالب رايگان وبلاگ پيجك دات نت